Screen Shot 2021-01-03 at 12.01.12 PM.pn

Emily Gold

Production Resume

IMG_4234.JPG
Screen Shot 2021-01-03 at 12.08.44 PM.pn
Producer

Micro Short

Web Series

Short Film Series

Short Film

Short Film

New Media Pilot

Micro Short

Short Film

Music Video

Music Video

Music Video

Music Video

Emily Gold, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Fabrizio Bianchi, Dir.

Pat Dortch, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Pat Dortch, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media

Writer

Micro Short

Web Series

Short Film

Emily Gold, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Assistant Director

Short Film

Short Film

New Media Pilot

Short Film

Music Video

Music Video

Music Video

Music Video

Pat Dortch, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Pat Dortch, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media

Assistant Camera

Short Film

Short Film

Micro Short

Short Film

Short Film

Music Video

Music Video

Music Video

Music Video

Pat Dortch, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Joe Stauffer, Dir.

Mackenzie Patrick, Dir.

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media

Shutter Blade Media